Skip to main content

© BG Autografika. All rights reserved.

Piši-briši folija za flomastere i kredu

Piši-briši folija je vrsta samolepljive folij po kojoj možete pisati neograničeno flomasterima ili kredom.
Laka je za održavanje, sve što napišete možete i obrisati suvom krpom ili sundjerom,
otporna je na grebanje i pogodna je za projektore zbog niske refleksije.

Idealna je za držanje prezentacija, za korišćenje u kancelarijama, školama i bolnicama, za
oglasne table u restoranima, kao i za kućnu upotrebu.

Školama može biti posebno zanimljiva, jer se stare table mogu prelepiti piši-briši folijom, samim tim velika je ušteda jer nema kupovine nove table.

U ponudi su:
Crna folija za kredu dimenzije 25m x 1.25m.
Bela mat za flomastere i podloga za projekcije dimenzije 50m x 1.37m.
Providna sjajna za flomastere dimenzije 50m x 1.37m.