Skip to main content

© BG Autografika. All rights reserved.

Brendiranje kamiona

Brendiranje kamiona je efikasan način da se kompanijski identitet prenese na put. Veliki površinski prostor omogućava istaknuti logo, boje i poruke brenda. Ovo povećava prepoznatljivost i promoviše kompaniju dok kamion putuje. Saobraćaj postaje prilika za besplatno reklamiranje.

Brendiranje autobusa Argus Tours-a.
Brendiranje Cisterni Anteo i H&S.